Home / Blog / Grudzień 2022 / Wkrótce wejście na pokład: Wózki na pokładach komercyjnych samolotów

Wkrótce wejście na pokład: Wózki na pokładach komercyjnych samolotów

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Podczas sesji plenarnej na Międzynarodowym Sympozjum Foteli w Vancouver w 2016 r. przedstawiłem badania przeprowadzone wspólnie z Peterem Axelsonem z Beneficial Designs dotyczące ankiety podróży z udziałem ponad 600 osób korzystających z wózków inwalidzkich oraz wyników mapowania nacisku na fotele pokładowe i fotele lotnicze.1 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 630 osób obejmowały 91% przypadków przechowywania wózka inwalidzkiego w luku bagażowym samolotu, a 53% doświadczyło uszkodzenia wózka inwalidzkiego. 61% doświadczyło dyskomfortu lub niestabilności podczas korzystania z fotela pokładowego, a 47% doświadczyło trudnych transferów. Inne skargi obejmowały ból, dyskomfort i problemy z ciśnieniem podczas siedzenia w fotelu samolotu.1 Mapy ciśnienia porównujące osoby siedzące na własnym wózku inwalidzkim i poduszce z siedzeniem na fotelach pokładowych samolotu znacznie się różniły.1,2 Praca ta zaowocowała podzieleniem się procesem przejścia przez lotnisko i na pokład samolotu, w tym ochroną wózka inwalidzkiego, z profesjonalistami z branży.4-7

Uczestnik badania siedzący na poduszce przeciwodleżynowej  i wózku inwalidzkim.

Uczestnik badania siedzący na fotelu pokładowym bez poduszki na wózek inwalidzki. Zwróć uwagę na czerwone plamy, które wskazują na znaczny nacisk. Długotrwałe siedzenie na fotelu może prowadzić do ran uciskowych.

Kwestie te są nadal aktualne. Ustawa o reautoryzacji FAA z 2018 r. nakazuje liniom lotniczym zgłaszanie utraty lub uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się. W 2019 r., przed pandemią COVID, zgłoszono, że ponad 10 548 wózków inwalidzkich zostało uszkodzonych lub utraconych.8-10 Niestety, rzeczniczka osób niepełnosprawnych Engracia Figueroa zmarła w 2021 r. po tym, jak rozwinęła się u niej rana uciskowa, po tym jak jej wózek inwalidzki został uszkodzony podczas transportu i musiała korzystać z nieoptymalnego wózka zastępczego.11-12

Podjęto wysiłki w celu wprowadzenia pozytywnych zmian w lataniu z wózkiem inwalidzkim, przy udziale grup konsumenckich, takich jak Paralyzed Veterans of America (PVA) i United Spinal, a także kilku linii lotniczych, RESNA, producentów kabin i agencji rządowych.

Wsparcie rządowe w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (DOT), pod przewodnictwem Sekretarza Transportu Pete'a Buttigiega, ogłosił Kartę Praw Pasażerów Linii Lotniczych z Niepełnosprawnościami i ściśle współpracuje z Komitetem Doradczym Ustawy o Przewoźnikach Lotniczych. W lipcu 2022 r. sekretarz Buttigieg ogłosił: "Żadna inna forma transportu - pociągi, autobusy, łodzie - nie wymaga rezygnacji z urządzenia mobilnego podczas wchodzenia na pokład. To samo powinno dotyczyć linii lotniczych. Dlatego w nadchodzących miesiącach i latach planujemy wdrożyć nową zasadę, która pozwoli pasażerom pozostać na osobistych wózkach inwalidzkich podczas lotu. Wiemy, że nie stanie się to z dnia na dzień, ale jest to cel, nad którego osiągnięciem musimy pracować."13

Podobnie Sir Stephen Hillier, przewodniczący brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA), stwierdził: "Uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do podróży lotniczych i z zadowoleniem przyjmujemy znaczną poprawę dostępności dokonaną przez brytyjskie linie lotnicze i lotniska w ostatnich latach. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba próśb o pomoc podwoiła się, a pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej i ukrytej niepełnosprawności czują się teraz pewniej podczas podróży. Ponieważ branża stara się otrząsnąć po skutkach pandemii Covid-19, chętnie zapoznamy się z innowacyjnymi propozycjami, które mogą jeszcze bardziej usprawnić podróż pasażerów".14

Dwie grupy non-profit, All Wheels Up z USA i Flying Disabled z Wielkiej Brytanii, są liderami w promowaniu możliwości latania z wózkiem inwalidzkim.

All Wheels Up

Firma All Wheels Up ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i została założona przez Michele Erwin w 2011 roku po doświadczeniu trudności w podróżowaniu z synem, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jej marzeniem było podróżowanie z synem na wózku inwalidzkim. Kiedy przedstawiła ten pomysł, często mówiono jej, że to się nigdy nie wydarzy ze względu na siły występujące podczas lądowania samolotu. Michele nie chciała się poddać. All Wheels Up zaproponowała Access Board przetestowanie możliwości udanego lotu wózka inwalidzkiego w samolocie. Współpracowała z Calspan, firmą naukowo-technologiczną, która była w stanie przejść testy dynamiczne 16G na systemie przytrzymującym. W 2021 r.13 Narodowe Akademie Nauk, Inżynierii i Medycyny opublikowały swoje ustalenia, zauważając, że "przestrzeń i struktura wnętrza samolotu nie powinny stanowić większych wyzwań technicznych dla systemu zabezpieczenia w kabinie, który mógłby zostać wdrożony na wystarczająco szeroką skalę, aby zapewnić użytkownikom znaczący poziom usług lotniczych".15

We wrześniu 2022 r. organizacja All Wheels Up zorganizowała spotkanie grupy roboczej w Seattle w Muzeum Lotnictwa. Przedstawiono badania koncentrujące się na studium wykonalności, wpływie na budżet projektantów samolotów i linii lotniczych, pomysłach projektowych dotyczących wnętrz kabin samolotów oraz korzyściach medycznych wynikających z pozostania na wózku inwalidzkim podczas lotu. Firma Sunrise Medical US sponsorowała udział trzech pracowników. Zostałem zaproszony do udziału w dyskusji panelowej z Sheyną Gifford, M.D., i O. Okaniami, M.D., moderowanej przez Christophera Lunsforda, M.D., w której szczegółowo omówiono korzyści medyczne wynikające z pozostania na wózku inwalidzkim podczas lotów. Josh Anderson i Todd Vanderhoogt wzięli udział w spotkaniu, aby przedstawić swoje doświadczenia związane z podróżowaniem na wózku inwalidzkim. PVA, United Spinal, Departament Transportu, kilka uniwersytetów, linie lotnicze i Boeing również byli obecni. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w planowaniu pomysłów i interwencji na nadchodzący rok, angażując się w realizację celu, jakim jest pozostanie na osobistym wózku inwalidzkim podczas lotu.

Josh, Todd i Jessica reprezentujący Sunrise Medical US na spotkaniu All Wheels Up

Firma Flying Disabled ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i została założona przez Christophera Wooda, który jest dumnym samotnym rodzicem syna i córki korzystających z wózków inwalidzkich. Podróżował po całym świecie, aby uczynić komercyjne linie lotnicze dostępnymi. Christopher Wood otrzymał nagrodę MBE za swoją pracę na rzecz dostępnego lotnictwa. Ściśle współpracuje z brytyjskim Departamentem Transportu i Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Jest doradcą ds. dostępności i członkiem grupy doradczej lotniska Heathrow. Christopher jest aktywnym uczestnikiem programu Air 4 All,16 który "ma na celu zrewolucjonizowanie podróży lotniczych dla pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) poprzez umożliwienie użytkownikom wózków inwalidzkich z napędem pozostanie na własnym wózku inwalidzkim przez całą podróż". Paul Priestman, projektant w PriestmanGoode,16 zademonstrował projekt, który pozwoli wózkom inwalidzkim pozostać w samolocie w sposób umożliwiający korzystanie z typowych miejsc siedzących, jeśli w samolocie nie ma wózka inwalidzkiego. Ten system projektowy, nazwany Air 4 All, został zaprezentowany na spotkaniu All Wheels Up w 2022 roku. Sunrise Medical UK jest wyróżniony na stronie internetowej Air 4 All jako główny zwolennik tych wysiłków.

Konstrukcja systemu Air 4 All umożliwiająca korzystanie z wózka inwalidzkiego podczas lotu

Reduced Mobility Rights Limited (RMR) została założona przez Roberto Catigilioni, ojca niepełnosprawnego dziecka. Jego celem jest uczynienie wszystkich segmentów i usług branży turystycznej przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych i zgodnymi z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Catigilioni stworzył stronę internetową, aby zwiększyć świadomość na temat bezpiecznego podróżowania osób niepełnosprawnych. Catigilioni opowiadał się za czterema poprawkami do przepisów UE dotyczących lotnictwa i jest aktywny w szkockim parlamencie w tym zakresie. Otrzymał bardzo wysokie odznaczenie Członka Najwspanialszego Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE).

Podziękowania

Wytrwałość tych rodziców w dążeniu do uczynienia podróży lotniczych bezpieczniejszymi dla osób niepełnosprawnych zmieniła krajobraz komercyjnych podróży lotniczych. Po początkowym przewracaniu oczami i wymówkach, obecnie istnieje wsparcie i współpraca z rządami, grupami konsumenckimi, amerykańskimi i brytyjskimi liniami lotniczymi, producentami samolotów, projektantami kabin, producentami wózków inwalidzkich, terapeutami, badaczami i inżynierami, o czym świadczy ich udział w spotkaniach roboczych organizowanych w obu firmach przez All Wheels Up, Flying Disabled i Reduced Mobility Rights Limited. Sunrise Medical pozdrawia Michele Erwin, Christophera Wooda i Roberto Catigilioni za ich pracę.

Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących podróży lotniczych na wózku inwalidzkim i zaangażowania Sunrise Medical zostaną przedstawione przez Jessicę Presperin Pedersen i Faith Brown na Międzynarodowym Sympozjum Foteli w kwietniu 2023 roku. Zaktualizowany blog i zasoby zostaną udostępnione później.

Clinical Support Information Citations

 • Presperin Pedersen J, Axelson P. I'm leaving on a jet plane. I hope I'll see my chair again. Proceedings 32nd Annual International Seating Symposium 2016 Vancouver, Canada. 2016
 • Presperin Pedersen J, Axelson P. Boarding devices and aircraft seats: Increasing safety, support and comfort. Proceedings 32nd Annual International Seating Symposium 2016 Vancouver, Canada. 2016
 • Axelson PW, Preseperin Pedersen J. 2016. Boarding Devices and Aircraft Seats: Increasing Support and Comfort. Proceedings RESNA annual conference
 • Presperin Pedersen J, Axelson P, Hurley-Kringen S. APMR 10/2019 100(10):e15-e16
 • Presperin Pedersen J, Shea M Air Travel with a Wheelchair: What Seating Experts Should Know. Proceedings 33rd Annual International Seating Symposium 2017 Nashville, TN
 • Presperin Pedersen J. Protecting the Wheelchair on a Commercial Flight: How People from the Wheelchair Industry Can Help. Directions Issue 2 2019 pages 27-34
 • Presperin Pedersen, J. Air Travel with a Wheelchair: Occupational Therapy's Role in Facilitating Successful Flights. AOTA Continuing Education Article 2020
 • Ansley H, Page, L. (2018) Access to air travel for passengers with disabilities: Improvements are on the horizon. Paralyzed Veterans of America Webinar
 • Park MY. Airlines Now Required to report how many wheelchairs they break or lose. 2018 https://thepointsguy.com/news/airlines-wheelchairs-reporting-rule/ downloaded 12/10/2018
 • (OAEP) USDoTsOoAEaP. Mishandled Wheelchairs and Scooters. February 2020 Air Travel Consumer Report. 2020:39-43. 2020
 • Reyes, E.A. An airline broke an activist's wheelchair. Her death months later amplified calls for change. Los Angeles Times. (January 6, 2022). https://www.latimes.com/california/story/2022-01-06/la-activist-broken-wheelchair-airlines-death
 • Brooks L. Disability Advocate Engracia Figueroa Died After An Airline Damaged her Wheelchair. Forbes 2021. forbes.com
 • All Wheels Up https://www.allwheelsup.org/
 • Flying Disabled https://www.flyingdisabled.org.uk/
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Technical Feasibility of a Wheelchair Securement Concept for Airline Travel: A Preliminary Assessment. Washington, D.C.: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26323.
 • Air 4 All https://air4all.net/
 • Reduced Mobility Rights Limited https://www.reducedmobility.eu/about-us.html

With over 40 years of clinical practice as an OT, Jessica Presperin Pedersen has worked in all sectors of the wheelchair and seating industry as a master clinician, supplier, manufacturing consultant, design representative, and educator. Dr. Presperin Pedersen was a pioneer in the development of the profession of wheelchairs and seating in the 1980s and has spent the last two decades contributing to the research world to demonstrate evidence for knowledge translation in the clinic, advocacy, and product development. She is a RESNA and AOTA Fellow, serves on the Clinician Task Force, the Seating and Wheeled Mobility Committee for AOTA, and has shared her experiences internationally through publications and presentations.

Jessica Pedersen

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.