Home / Resources / Luty 2021 / Przewodnik po Bluetooth R-Net

Przewodnik po Bluetooth R-Net

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Inteligentna technologia zrewolucjonizowała sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z otoczeniem i wykonują codzienne zadania. Bluetooth® odgrywa kluczową rolę w otwieraniu świata inteligentnych technologii dla osób korzystających z wózków elektrycznych Quickie. Ten prosty do wykonania przewodnik zawiera instrukcje dotyczące włączania funkcji Bluetooth w wózkach elektrycznych Quickie, które są wyposażone w odpowiednie opcje i parowania wózka z różnymi elementami inteligentnej technologii.

Włączanie funkcji Bluetooth

 1. Wejdź do menu ustawień użytkownika
  1. Omni2: Naciśnij i przytrzymaj prawy górny przycisk programowalny
  2. CJSM2: Naciśnij i przytrzymaj lewy górny przycisk programowalny

 1. Przewinąć w dół do Bluetooth i kliknąć polecenie w prawo, aby wejść do menu
 2. Ustaw jedno lub więcej dostępnych urządzeń na ON

 1. W przypadku Omni2 i CJSM2 przewiń do opcji wyjścia na dole listy
 2. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie urządzenia, aby zmiany zaczęły obowiązywać

Wchodzenie w tryb wykrywania

Po włączeniu Bluetooth wejście w tryb wykrywania na urządzeniu odbywa się w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy używany jest moduł Bluetooth, czy CJSM2 lub Omni2 z wbudowanym Bluetooth.

 1. Włącz wózek i przejdź do trybu Bluetooth. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się sparować.
 2. Odchyl joystick (lub urządzenie wejściowe Omni2) do przodu i przytrzymaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij. Zajmie to około 10 sekund.
 3. Odchyl joystick lub urządzenie wejściowe do tyłu i przytrzymaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij. Zajmie to około 10 sekund.
 4. Znajdujesz się teraz w trybie wykrywania. W przypadku korzystania z CJSM2 lub Omni2 potwierdzeniem będzie migająca niebieska ikona. W przypadku korzystania z modułu Bluetooth, niebieska dioda na górze modułu zacznie migać.

CJSM2

Omni2

Parowanie z komputerem z systemem Windows

Poniższy proces należy wykonać na urządzeniu PC z systemem Windows:

 1. Po ustawieniu urządzenia na wózku w trybie wykrywania: Przejdź do MY BLUETOOTH DEVICES (Moje urządzenia BLUETOOTH) na komputerze.
 2. Kliknij ADD (Dodaj), aby otworzyć BLUETOOTH DEVICE WIZARD (Kreator urządzeń BLUETOOTH).
 3. Zaznacz pole MY DEVICE IS READY TO BE FOUND (Moje urządzenie jest gotowe do znalezienia), a następnie kliknij przycisk NEXT (Dalej).
 4. Kliknij mysz R-net Mouse 1 / 2 i kliknij przycisk DALEJ.
 5. Jeśli wymagany jest klucz dostępu, użyj 1234 dla CJSM2 lub Omni2. 0000 dla modułów Bluetooth.
 6. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth kliknij FINISH. Po sparowaniu urządzenia niebieska ikona nie powinna już migać.

Jeśli komputer NIE ma zintegrowanego modułu Bluetooth, wymagany będzie odbiornik. PG Drives zaleca następujące klucze Bluetooth:

 • Trust BT-2400
 • Linksys USBBT100-UK
 • Belkin F8T0123uk1 Version 1000

Parowanie z systemem Android

Poniższy proces należy wykonać na urządzeniu z systemem Android:

 1. Po ustawieniu urządzenia na wózku w trybie wykrywania: Przejdź do USTAWIEŃ na urządzeniu z systemem Android i włącz BLUETOOTH
 2. Wybierz R-net Mouse 1 (lub 2) z listy dostępnych urządzeń.
 3. Wprowadź hasło "1234" po wyświetleniu monitu na ekranie dla CJSM2 lub Omni2. 0000 dla modułów Bluetooth.
 4. Mysz R-net Mouse 1 (lub 2) powinna pojawić się jako sparowane urządzenie. Ponadto niebieska ikona na CJSM2-BT powinna przestać migać.

Parowanie z urządzeniami iOS

Istnieją dwie opcje połączenia z urządzeniami iOS, z różnymi metodami połączenia i funkcjami: można użyć R-Net iDevice, który jest dostępny od jakiegoś czasu, lub nowego połączenia za pośrednictwem modułu R-Net Mouse. Zobaczmy bardziej szczegółowo specyfikacje:

Połączenie przez R-Net iDevice jest dostępne na wszystkich urządzeniach iOS, z dowolną wersją systemu operacyjnego. To połączenie oferuje jedynie opcję korzystania z urządzeń iOS w trybie skanowania (ręcznym, automatycznym lub jednoetapowym).

Na urządzeniu z systemem iOS należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz "Ustawienia" i włącz Bluetooth.
 2. Wybierz R-net iDevice 1 lub 2 z listy dostępnych urządzeń.
 3. R-net iDevice pojawi się jako sparowane urządzenie, a gdy niebieska ikona na joysticku/Omni2 przestanie migać, połączenie będzie aktywne.
 4. Należy podjąć dodatkowe kroki, aktywując funkcje "Sterowanie przyciskami programowalnymi" w menu "Dostępność".
 5. Wybierz "Switches" (Przyciski programowalne), a następnie "Add new switch" (Dodaj nowy przycisk) na następnej stronie.
 6. Teraz wybierz "External" (Zewnętrzny) i przesuń element sterujący wózka w jednym kierunku.
 7. Ruch zostanie odebrany jako przełącznik zewnętrzny.
 8. W tym momencie należy przypisać akcję do nowego "przełącznika" (ruch elementu sterującego wózka). Niektóre z działań, które można przypisać, to "Wybierz element", "Przejdź do elementu poprzedniego/następnego", "Dotknij", "Dom", "Siri" i wiele innych.
 9. Powtórz tę operację dla wszystkich przełączników, które chcesz dodać (i ich ruchów na kontrolerze).

Inną opcją dla urządzeń z systemem iOS jest połączenie za pośrednictwem modułu R-Net Mouse. W tym przypadku użyjemy tego samego typu połączenia, co w przypadku urządzeń z systemem Android i Windows, i podobnie jak te systemy operacyjne, iOS daje nam możliwość interakcji poprzez bezpośrednie wskazywanie (wskaźnik). Ten typ połączenia jest dostępny na wszystkich urządzeniach z systemem iOS, które obsługują wersję 13 i nowsze wersje systemu operacyjnego. Oznacza to, że starsze urządzenia nie mają tego typu połączenia (iPhone 6 i wcześniejsze wersje).

Na urządzeniu z systemem iOS należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz "Ustawienia".
 2. Przewiń w dół do menu "Dostępność
 3. Wybierz "Dotyk".
 4. Przejdź do menu "Assistive Touch" u góry.
 5. Przewiń w dół do "Urządzenia wskazujące".
 6. Wybierz "Urządzenia", a następnie "Urządzenia Bluetooth" na następnej stronie.
 7. Wybierz mysz R-net Mouse 1 lub 2 z listy (powinna być w trybie parowania => ikona Bluetooth powinna migać na ekranie LCD joysticka lub Omni2).
 8. Jeśli pojawi się monit, wprowadź kod PIN "1234" lub "0000".
 9. Mysz R-Net Mouse powinna zacząć działać i powinieneś być w stanie kontrolować wskaźnik w kształcie koła poprzez sterownik wóżka (joystick lub inne urządzenie sterujące).
 10. W systemie iOS 13 funkcja Assistive Touch zawiera również menu "Styl wskaźnika", które umożliwia zmianę rozmiaru i koloru, podczas gdy w systemie iOS 14 wskaźnik ma kształt małego szarego koła (patrz ilustracja).
bluetooth guide

Sugerujemy włączenie funkcji "Assistive Touch", aby łatwiej zarządzać urządzeniem, chociaż nie jest to konieczne do połączenia wózka z urządzeniem iOS. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do "Ustawień", wybierz "Dostępność", a następnie "Dotyk". Na następnej stronie włącz przycisk "Assistive Touch" za pomocą przełącznika u góry. Na ekranie pojawi się wskaźnik w kształcie koła, który można przesuwać, naciskając go i przytrzymując. Pojedyncze dotknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu z wieloma opcjami (patrz ilustracja):

 • "Home" działa jak rzeczywisty przycisk "Home" na urządzeniu.
 • "Ulubione" to konfigurowalne menu, w którym można dodawać inne ruchy. Kliknięcie pustego pola spowoduje wyświetlenie ekranu, na którym można skonfigurować nowe niestandardowe ruchy.
 • "Siri" aktywuje funkcję osobistego asystenta.
 • "Centrum powiadomień
 • "Centrum sterowania", gdzie pojawi się ekran odpowiedniego urządzenia w celu szybkiego sterowania niektórymi panelami połączeń, muzyki, jasności i wielu innych.
 • "Urządzenie" oferuje pewne opcje, takie jak zwiększanie/zmniejszanie głośności, obracanie ekranu, blokowanie ekranu, zmiana głośności i dostęp do innych opcji. Klikając na "Inne" pod "Urządzeniem" można symulować różne ruchy, takie jak dotykanie więcej niż jednym palcem, potrząsanie telefonem, dostęp do ekranu wielozadaniowości, robienie zrzutów ekranu, ponowne uruchamianie urządzenia, wykonywanie połączeń alarmowych itp.
bluetooth guide

Podsumowując, jeśli łączymy wózek z urządzeniem Apple, musimy upewnić się, że jest ono zaktualizowane i sprawdzić, które wersje iOS możemy na nim zainstalować. Jeśli urządzenie obsługuje iOS 13 lub nowsze wersje, zalecamy podłączenie za pomocą modułu R-Net Mouse, ponieważ pozwala on na szybkie i pełne sterowanie urządzeniem poprzez bezpośrednie wskazywanie. 

Film pod poniższym linkiem pokazuje procedurę podłączenia modułu R-Net Mouse do urządzenia z systemem iOS 14, a także kroki, które należy wykonać, aby aktywować "Assistive Touch":

Clinical Support Information Citations

Warto wspomnieć o tej publikacji:

Kigier A., Trioschi D , Rizza F. (2020), “Guide to R-Net Bluetooth”. In EIM – Education In Motion, Sunrise Medical, novembrer 2020 https://www.sunrisemedical.it/education-in-motion

 

Własność intelektualna publikacji jest zastrzeżona. Dozwolona jest konsultacja na użytek osobisty, jednak w celu powielenia treści, nawet częściowo, konieczna jest pisemna zgoda.

Kontakt: marketing@sunrisemedical.it

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.