Home / Resources / Styczeń 2020 / Pozycja miednicy i kręgosłupa

Pozycja miednicy i kręgosłupa

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

W tym miesiącu przygotowaliśmy nowy materiał przedstawiający pozycje miednicy we wszystkich płaszczyznach anatomicznych i powiązane z nimi pozycje kręgosłupa podczas siedzenia.  Obejmuje on typowe czynniki kliniczne i sprzętowe w każdej pozycji. Ponieważ uważamy, że będzie to doskonałe źródło informacji dla lekarzy, jest ono dostępne na naszej stronie internetowej jako bezpłatny plik PDF do wydrukowania..

Pobierz ten artykuł w formacie PDF do druku (zalecany format A3)

Wytyczne dotyczące oceny klinicznej

 • Zidentyfikuj asymetrię postawy w każdym segmencie ciała.

 • Czy asymetria jest elastyczna czy stała?

 • Zmierz kąty w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej.

 • W przypadku kątów bezwzględnych zmierz kąty między linią łączącą 2 punkty odniesienia na ciele a linią neutralną/pionową.

 • Kąty, które przesunęły się zgodnie z ruchem wskazówek zegara od osi neutralnej są ujemne (-).

 • Kąty, które przesunęły się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od osi neutralnej są dodatnie (+).

Pelvic and Spinal Postures

Miednica i kończyny dolne

Kąt strzałkowy miednicy: Tylne nachylenie miednicy (+)

+ Sagittal Pelvic Angle (Posterior Pelvic Tilt)

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Niskie napięcie lub słaba kontrola mięśni miednicy lub tułowia

 • Nieprawidłowe (wysokie, niskie lub zmienne) napięcie mięśni tułowia lub kończyn dolnych

 • Nieprawidłowe odruchy w tułowiu lub kończynach dolnych

 • Ograniczone zgięcie bioder

 • Zmniejszona lordoza lędźwiowa

 • Zmniejszony zakres ruchu miednicy / kręgosłupa lędźwiowego

 • Zmniejszony zakres ruchu ścięgna podkolanowego

Potencjalne czynniki techniczne

 • Zbyt duża głębokość siedziska

 • Pozycja podnóżka względem kolana nie uwzględnia napiętych ścięgien podkolanowych

 • Kąt przedniej części / kąt uchwytu podnóżka nie uwzględnia zakresu ścięgien podkolanowych

 • Podnóżki są zbyt wysoko

 • Podnóżki są zbyt nisko

 • Brak tylnego podparcia miednicy / kości krzyżowej

 • Kąt podparcia pleców jest zbyt ostry

 • Zbyt duża wysokość siedziska względem podłogi, aby umożliwić napędzanie stopami

 • Podłokietniki są zbyt nisko


Kąt strzałkowy miednicy: Przednie nachylenie miednicy (-)

- Sagittal Pelvic Angle (Anterior Pelvic Tilt)

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Zwiększona lordoza lędźwiowa

 • Napięte mięśnie przykręgosłupowe

 • Osłabione mięśnie brzucha

 • Napięty mięsień czworogłowy

 • Napięte zginacze bioder

Potencjalne czynniki techniczne

 • Kolana są zbyt nisko w stosunku do bioder

 • Wyprofilowanie odcinka lędźwiowego jest zbyt agresywne

 • Nieodpowiednie podparcie tułowia

 • Oparcie pleców zbyt wyprostowane, zmuszające tułów do zgięcia

 • Oparcie pleców jest zbyt odchylone, zapewniając nieodpowiednie wsparcie


Przedni kąt miednicy: Skośność

Frontal Pelvic Angle (Obliquity)

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Skolioza

 • Nieprawidłowe odruchy w tułowiu lub kończynach dolnych

 • Asymetryczne napięcie mięśni (tułowia lub kończyn dolnych)

 • Asymetryczna siła mięśni tułowia

 • Asymetryczna tkanka miękka lub masa mięśniowa

 • Asymetryczna struktura kości miednicy / kości udowej

 • Asymetryczny zakres ruchu zgięcia biodra

 • Ograniczone odwodzenie i/lub przywodzenie biodra

 • Ograniczona rotacja wewnętrzna lub zewnętrzna biodra

 • Jednostronny ból biodra lub miednicy

Potencjalne czynniki związane ze sprzętem

 • Słaba podstawa podparcia w siedzisku, np. rozciągnięte płótno siedziska

 • Podnóżki, kąt nachylenia siedziska do oparcia lub kąt nachylenia ramy przedniej mogą nie pasować do dostępnego zakresu ruchu użytkownika

 • Kształt siedziska nie wspiera krętarzy

 • Wózek jest zbyt szeroki

 • Wózek jest zbyt wąski, szczególnie dla użytkowników, którzy są podnoszeni do siedzenia

 • Siedzisko lub oparcie nie zapewnia wystarczającego bocznego podparcia miednicy

 • Niewłaściwe umiejscowienie joysticka lub sterownika

 • Zbyt nisko umieszczone podłokietniki


Kąt poprzeczny miednicy: Rotacja

Transverse Pelvic Angle (Rotation)

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Skolioza

 • Asymetryczne zgięcie bioder

 • Asymetryczne napięcie mięśni tułowia

 • Rozbieżność długości kości udowej lub podudzia

 • Podwichnięcie tylne stawu biodrowego

 • Ograniczony zakres ruchu odwodzenia lub przywodzenia biodra

 • Asymetryczna masa mięśniowa w tylnym obszarze miednicy

 • Jednostronny napęd stopą

Potencjalne czynniki związane ze sprzętem

 • Tułów nie jest w pełni podparty

 • Brak tylnego podparcia miednicy/krzyża

 • Zbyt wąskie kontury siedziska lub oparcia

 • Zbyt duża wysokość siedziska do podłogi dla napędu nożnego

 • Koło ustawione nieprawidłowo dla napędu ręcznego


Miednica i kręgosłup

Kąt strzałkowy mostka: Kifoza piersiowa

Sagittal Sternal Angle (Upper Kyphosis)

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Niskie napięcie mięśni tułowia

 • Kompensacja tylnego uniesienia miednicy

 • Zmniejszona kontrola głowy

 • Pogorszenie postawy ciała w miarę upływu czasu

 • Skrajna hipermobilność

 • Nadmiernie wydłużony kręgosłup szyjny

 • Zmniejszona przestrzeń dyskowa w górnym odcinku piersiowym kręgosłupa

Potencjalne czynniki związane ze sprzętem

 • Zbyt mały kąt nachylenia siedziska do oparcia

 • Zbyt niskie podparcie pleców

 • Zbyt niskie podparcie ramion

 • Oparcie nie pasuje do kształtu tylnej części tułowia

 • Podparcie głowy zamontowane zbyt daleko do przodu lub zbyt nisko

 • Koło ustawione nieprawidłowo dla napędu ręcznego


Kąt strzałkowy tułowia: Globalna kifoza kręgosłupa

Sagittal Trunk Angle (Kyphosis)

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Niskie napięcie lub słaba kontrola mięśni miednicy lub tułowia

 • Kompensacja tylnego pochylenia miednicy

 • Strukturalna deformacja kręgosłupa

 • Zmniejszona kontrola głowy

 • Kompensacja zaburzeń widzenia

Potencjalne czynniki związane ze sprzętem

 • Oparcie nie pasuje do kształtu tylnej części tułowia

 • Kąt między siedziskiem a oparciem zbyt otwarty lub zamknięty

 • Brak odpowiedniego tylnego podparcia miednicy / kości krzyżowej / plecy nie wspierają tylnej cześci miednicy

 • Zbyt pionowe podparcie pleców

 • Oparcie pleców zbyt nisko

 • Podparcie głowy zamontowane zbyt daleko do przodu lub zbyt nisko

 • Podparcia ramion zbyt nisko


Kąt strzałkowy brzucha: Lordoza

Sagittal Abdominal Angle (Lordosis)

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Niskie lub brak napięcia mięśniowego w mięśniach tułowia

 • Napięte mięśnie przykręgosłupowe

 • Hipermobilność odcinka lędźwiowego kręgosłupa

 • Kompensacja przodopochylenia miednicy

 • Kompensacja niestabilności odcinka lędźwiowego

 • Otyłość

 • Utrwalona deformacja strukturalna

Potencjalne czynniki związane ze sprzętem

 • Przedni kąt kości udowej (kolana niżej niż biodra)

 • Zbyt pionowe plecy

 • Nadmierny kontur odcinka lędźwiowego

 • Plecy nie pasują do kształtu tylnej części tułowia

 • Zbyt wysokie tylne podparcie miednicy

 • Zbyt niskie podparcie pleców

 • Orientacja w przestrzeni nie jest optymalna (układ zbyt wyprostowany)


Skolioza

Scoliosis

Potencjalne przyczyny kliniczne

 • Kompensacja skośności miednicy i/lub rotacji miednicy

 • Asymetryczne napięcie mięśniowe lub siła mięśni tułowia

 • Zmniejszona równowaga tułowia

 • Strukturalna deformacja kręgosłupa

 • Asymetryczna siła kończyn górnych podczas ręcznego napędzania wózka inwalidzkiego

 • Niezdolność do utrzymania głowy w linii środkowej

Potencjalne czynniki związane ze sprzętem

 • Plecy nie pasują do kształtu tylnej części tułowia

 • Oparcie nie wspiera tylnej części miednicy

 • Oparcie nie zapewnia wystarczającego wsparcia bocznego

 • Wózek nie zapewnia solidnej podstawy (tapicerka podwieszana)

 • Poduszka siedziska nie zapewnia stabilności miednicy

 • Podparcie kończyn górnych jest zbyt niskie, zbyt wysokie lub zbyt szerokie

 • Niewłaściwa lokalizacja joysticka lub sterownika

Clinical Support Information Citations

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.