Home / Resources / Październik 2019 / Część 2 - Od kontroli środowiska na wózkach po IoT

Część 2 - Od kontroli środowiska na wózkach po IoT

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

(zobacz  Część 1 w poprzednich zasobach EIM - Wrzesień 2019)

Pośrednia kontrola środowiska

Bardziej złożony poziom kontroli środowiska nieuchronnie wchodzi w zakres domotyki, czyli szeregu rozwiązań informatycznych zaprojektowanych dla domów prywatnych. Domotyka ma na celu stworzenie prawdziwego systemu nerwowego "inteligentnego domu", czyniąc go bardziej elastycznym i dostosowującym się do potrzeb mieszkańców domu16,17 , ale aby korzystać z jego funkcji, osoba niepełnosprawna musi polegać na interaktywnych trybach między wózkiem a smartfonem/tabletem, które działają jako pośrednicy między użytkownikiem a środowiskiem. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób wózek i te urządzenia mogą się ze sobą łączyć. Połączenie uzyskuje się po prostu poprzez wyposażenie wózka w "moduł Bluetooth", który bardzo często jest również wbudowany w joystick i który pozwala wózkowi i smartfonowi komunikować się ze sobą. Smartfon wykrywa moduł Bluetooth wózka w taki sam sposób, w jaki identyfikowałby tradycyjną mysz bezprzewodową, dzięki czemu po sparowaniu urządzeń możliwe jest zarządzanie różnymi ustawieniami i gestami za pomocą tych samych elementów sterujących, które są używane do prowadzenia wózka. Osoba niepełnosprawna będzie musiała tylko widzieć ekran smartfona bez konieczności bezpośredniej interakcji z nim, ponieważ wszystkie funkcje będą dostępne za pośrednictwem własnego sterowania wózka, czy to joysticka, czy specjalnego / alternatywnego sterownika.

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth między wózkiem elektrycznym a smartfonem możliwe jest zarządzanie środowiskiem domowym na dwa sposoby:

 1. za pomocą programu (aplikacji) zarządzającego technologią podczerwieni. Niektóre smartfony mają wbudowany moduł podczerwieni lub mogą być w niego wyposażone, dzięki czemu mogą działać jak uniwersalne piloty zdalnego sterowania (takie same jak moduły sterowania środowiskiem wbudowane w wózek)
 2. za pomocą aplikacji zarządzającej sterowaniem środowiskowym przez Wi-Fi. Każde urządzenie (inteligentny telewizor, kamera wideo, termostat itp.) może korzystać z dedykowanej aplikacji, ale różnica polega na możliwości tworzenia inteligentnych scenariuszy dzięki aplikacji zdolnej do koordynowania wielu urządzeń w sieci (np. oświetlenie, zamki do drzwi, monitoring wideo, termostaty itp.)

W obu przypadkach tryb interaktywny między wózkiem elektrycznym a urządzeniami gospodarstwa domowego (za pośrednictwem połączenia internetowego Wi-Fi lub podczerwieni) wymaga pośredniego przejścia wymagającego smartfona/tabletu podłączonego przez Bluetooth do wózka; układ ten można opisać jako pośrednią kontrolę środowiska.

Rysunek 7: pośrednia kontrola środowiska

Smartfony i tablety są zatem bramą do rewolucyjnego świata "internetu rzeczy" (IoT)​18, który z pewnością przedstawia kilka bardzo interesujących aspektów, które mogą pomóc poprawić bezpieczeństwo i niezależność osób niepełnosprawnych. Internet rzeczy (IoT) to neologizm stworzony w celu nadania nazwy materialnemu światu połączonemu przez Internet; na przykład IoT może odnosić się do domu, który otwiera okna lub włącza światła i ogrzewanie, gdy tylko dowie się, że podłączone urządzenie przybyło, lub system nadzoru wideo, który wysyła komunikaty ostrzegawcze po uruchomieniu alarmu i łączy nas z domem, lub elektroniczny zamek do drzwi, który otwiera się automatycznie, aby zapewnić dostęp do służb ratunkowych, jeśli mieszkaniec potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Innymi słowy, mówimy o przedmiotach, które dzięki połączeniu Wi-Fi mogą łączyć świat wirtualny i rzeczywisty w celu zarządzania rzeczywistymi "inteligentnymi scenariuszami". Te połączenia i scenariusze mogą być spersonalizowane w celu dopasowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i są koordynowane przez aplikacje zainstalowane na inteligentnym urządzeniu obsługiwanym przez wózek przez Bluetooth; niektóre z najpopularniejszych aplikacji w tej kategorii to Google Home App, iOS Home App, Samsung Smart Home i Smart Home Solution.

Rysunek 8: reprezentacja IoT (zdjęcie zaczerpnięte z www.leseco.ma)

Nawet branża pomocy w poruszaniu się stała się ostatnio bardziej zainteresowana tym, co IoT ma do zaoferowania. Jednym z przykładów jest z pewnością "Remote Seating App" (dostępna na Android i iOS) od Switch-It, którą można pobrać za darmo ze Sklepu Play lub Apple Store. Umożliwia ona smartfonom i tabletom odbieranie danych z wózków elektrycznych. Aplikacja mierzy i śledzi czas trwania zmian kątów siedzenia w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia użytkownika poprzez zarządzanie ciśnieniem, szczególnie w przypadku użytkowników wysokiego ryzyka. Wózek łączy się z aplikacją za pośrednictwem dedykowanego modułu Bluetooth (nie jest to ten sam moduł, o którym niedawno mówiono w przypadku kontroli otoczeniem) umieszczonego w specjalnej konsoli wózka (Switch Box Ctrl5). Dzięki tej technologii wózek powiadamia użytkownika o konieczności zmiany pozycji. Dostępne są zarówno powiadomienia dźwiękowe, jak i wizualne. Aplikacja umożliwia generowanie raportów (PDF), które mogą być udostępniane lekarzowi osoby niepełnosprawnej w celu monitorowania rozkładu nacisku, oceny wydajności i wszelkich zmian, które należy wprowadzić.

Wnioski

Obecnie istnieją trzy szerokie kategorie elektroniki rozszerzalnej dla wózków i pokrywają one prawie cały rynek tych urządzeń: R-Net P&G, Dynamic, QLogic. Od kilku lat wszystkie te rozwiązania elektroniczne są w stanie współpracować z głównymi systemami operacyjnymi urządzeń ICT (Android, iOS, OS X i Windows), ale mają pewne charakterystyczne cechy, które należy dokładnie rozważyć przy porównywaniu i wyborze wózka. Różne rozszerzalne rozwiązania elektroniczne w połączeniu z różnymi systemami operacyjnymi wiążą się ze znacznymi różnicami w odniesieniu do funkcji wskazywania, klikania i gestów, co może być niezwykle ważne w przypadku poważnej niepełnosprawności, zwłaszcza gdy nie jest możliwe zainstalowanie czujników dedykowanych niektórym funkcjom.

Uważamy, że istotne jest, aby dowiedzieć się, które urządzenia ICT użytkownik chce zastosować podczas fazy oceny prowadzącej do wyboru wózka. Podobnie jak testy jazdy na wózku, przeprowadzane na coraz bardziej skomplikowanych torach, mają kluczowe znaczenie dla podkreślenia różnych cech i osiągów różnych modeli i różnych konfiguracji jazdy 19, testy łączności i korzystania ze smartfonów i tabletów są zdecydowanie niezbędnym krokiem w kierunku wyboru najbardziej odpowiedniego wózka z napędem elektrycznym.

Ocena urządzeń wspomagających poruszanie się jest złożonym procesem, w którym należy wziąć pod uwagę wiele czynników dotyczących zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich sytuacji życiowej, co oznacza, że osoby odpowiedzialne za ocenę tych pomocy powinny skupić się na potrzebach danej osoby, które należy dokładnie zbadać: nie jest to strata czasu, ale sposób na zabezpieczenie prawa do osobistej mobilności osób niepełnosprawnych (art. 19-20 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r.).

 

 

Clinical Support Information Citations

Warto wspomnieć o tej publikacji:

Trioschi D., Rizza F., (2019), “Od kontroli środowiska na wózkach po IoT”. W EIM – Education In Motion, Sunrise Medical, Wrzesień-Pażdziernik 2019

 

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dozwolona jest konsultacja do użytku prywatnego, do powielania treści wymagana jest autoryzacja autorów.

Kontakt: devis.trioschi@sunrisemedical.it

Bibliografia

 1. Spagnolin G., Mobilità e postura in carrozzina nella disabilità dell’adulto. Atti del convegno L’ausilio nel progetto riabilitativo della persona disabile. Abano Terme. 2008 Nov 5-7; 30-31
 2. La Plante MP. Demographics of wheeled mobility device users. Paper presented on Conference on space requirements for wheeled mobility. United States, Buffalo. 2003 Oct 9-11
 3. Russell JN, Hendershot GE, Le Clere F, Howie LJ, Adler M. Trends and differential use of assistive devices. United States. Advace data from Vital and Health Statistics of the CENTERS FOR DISEASE CONTROLAND PREVENTION/National Center for Health Statistics (292). 1997 13 nov
 4. Davies A, De Souza LH, Frank AO. Changes in the quality of life in severely disabled people following provision of powered indoor/outdoor chairs. Disabil Rehabil. 2003 Mar 18; 25(6):286-90
 5. Buning ME, Angelo JA, Schmeler MR. Occupational performance and the transition to powered mobility: a pilot study. Am J Occup Ther. 2001 May-Jun; 55(3):339-44
 6. Evans S, Frank AO, Neophytou C, de Souza L. Older adults' use of, and satisfaction with, electric powered indoor/outdoor wheelchairs. Age Ageing. 2007 Jul; 36(4):431-5
 7. Pettersson I. et al. The value of an outdoor powered wheelchair with regard to the quality of life of persons with stroke: a follow-up study. Ass. Tech. 2007 Fall;19(3):143-53
 8. Evans R. The effect of electrically powered indoor/outdoor wheelchairs on occupation. A Study of Users' Views. The British Journal of Occupational Therapy .2000 Nov; 63:547-53
 9. Brandt A, Iwarsson S, Stahle A. Older people's use of powered wheelchairs for activity and participation. J Rehabil Med. 2004 Mar; 36(2):70-7
 10. Hoenig H, Landerman LR, Shipp KM et al. A clinical Trial of a rehabilitation expert clinician versus usual care for providing manual wheelchairs. J Am Geriatr Soc. 2005 Oct; 53(10):1712-20
 11. Cook A, Hussey S. Technologies that enable mobility. In: Cook A, Hussey S. Assistive Technologies principles and practice. Mosby Elsevier, St. Louis – Missuri, 2002; 360
 12. De Tanti A, Saviola D, Fochi F. Use and prescription of powered electronic wheelchairs for patient with severe acquired brain injury. In Assistive Technology from Adapted Equipment to Inclusive Environments. AAATE 2009. Amsterdam: IOS Press, 2009; 440-5
 13. Ganesh S, Hayter A, Kim J et al. Wheelchair use by veterans newly prescribed a manual wheelchair. Arch Phys Med Rehabil. 2007 Apr; 88 (4):434-9
 14. Mortenson WB, Miller WC. The Wheelchair Procurement Process: Perspectives of Clients and Prescribers. Can J Occup Ther. 2008 Jun; 75(3):167–175
 15. Mortenson WB, Miller WC, Mille-Pogar J. Measuring wheelchair intervention outcomes: development of the wheelchair outcome measure. Disability & Rehabilitation: Assistive Technology, 2007; 2:275-85
 16. Trioschi, D., (2015). Carrozzina elettronica: controllo ambientale e accesso ai dispositivi informatici. Il Fisioterapista, edi-ermes, nov-dic 2015; 6:71-75
 17. Trioschi D. Una casa su misura: domande e risposte per migliorare l’accessibilità domestica. Bologna: Centro Ausili - Regione Emilia Romagna, 2007; 53-62 (www.unacasasumisura.it)
 18. Magrassi P., Panarella A., et al.;Computers to Acquire Control of the Physical World, Gartner research report T-14-0301, 28 settembre 2001
 19. Trioschi D, Desideri L, Agusto R, Malavasi M et al. Proposta di programma di valutazione e training delle abilità di guida per ausili elettronici per lo spostamento [A proposal for a programme for power mobility devices selection and driving skills training]. Atti del 42° Congresso Nazionale SIMFER. Torino: Edizioni Minerva Medica. 2014 Sept 28-Oct 1; 169-171

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.