Home / Resources / Grudzień 2019 / Ocena urządzeń mobilnych z napędem a upośledzenie funkcji poznawczych: przegląd systematyczny

Ocena urządzeń mobilnych z napędem a upośledzenie funkcji poznawczych: przegląd systematyczny

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Często, gdy oceniamy zmechanizowane urządzenie mobilne (PMD) dla niepełnosprawnego dziecka, oprócz kwestii motorycznych musimy również wziąć pod uwagę kwestie poznawcze. Wielu klinicystów zadaje sobie pytanie, jak obejść te kwestie i często zadaje pewne pytania:

Czy dzieci z zaburzeniami poznawczymi mogą uzyskać dostęp do tych technologii mobilności? Czy istnieją narzędzia, które mogą pomóc lekarzom w ocenie zmechanizowanych urządzeń mobilnych? Jakich sztuczek można użyć, aby spersonalizować wózek z napędem elektrycznym (PWC) i poprawić bezpieczeństwo?

Niniejsze stanowisko ma na celu udzielenie odpowiedzi na te pytania poprzez systematyczny przegląd literatury naukowej i towarzyszącą mu dyskusję na temat wyników.

Streszczenie

Cele: podsumowanie i przeanalizowanie badań dotyczących oceny mobilności siłowej osób z zaburzeniami poznawczymi i motorycznymi, badających strategie i środki.

Metoda: Przeszukano literaturę obejmującą artykuły opublikowane w latach 1999-2015 przy użyciu jednej elektronicznej bazy danych. Badania obejmujące osoby z zaburzeniami poznawczymi i potrzebą oceny PMD (Powered Mobility Devices); kluczowe terminy obejmowały power(ed) mobility, power(ed) wheelchair i terminy specyficzne dla bazy danych. Trzech recenzentów niezależnie sprawdzało tytuły, streszczenia i artykuły pełnotekstowe. Kryteria włączenia: Badania, które zawierały opis oceny strategii lub pomiaru umiejętności poruszania się na wózku dla użytkowników z zaburzeniami funkcji poznawczych i motorycznych.

Wyniki: Spośród 1111 tytułów 7 artykułów spełniło kryteria włączenia. Niektóre funkcje poznawcze wydają się być zmiennymi predykcyjnymi lub bardziej związanymi z umiejętnościami poruszania się z napędem. Kilka badań odnosi się do pomiarów umiejętności poruszania się z napędem nawet dla osób z zaburzeniami poznawczymi w celu zorganizowania odpowiedniego treningu PMD.

Wnioski: Nie ma minimalnego wyniku (w testach neuropsychologicznych), który wykluczałby kogokolwiek z korzystania z PMD przed odpowiednim szkoleniem przez specjalistów AT, w każdym wieku.

Słowa kluczowe: POWERED MOBILITY DEVICE, POWERED MOBILITY, POWERED WHEELCHAIR, SYSTEMATIC REVIEW, TRAINING, ASSESSMENT, COGNITIVE IMPAIRMENT, COGNITIVE FUNCTIONS, PSYCHOLOGICAL TEST

Kontekst

Mobilność jest podstawową umiejętnością umożliwiającą uczestnictwo w rolach i czynnościach życia codziennego [1]. Identyfikacja urządzenia mobilnego z napędem (PMD; np. wózki z napędem, skutery elektryczne, wózki balansujące) jest złożonym procesem, który wymaga zatwierdzonych strategii. Jednak w kontekście włoskim proces ten rzadko jest wspierany przez zatwierdzone instrumenty: w wielu przypadkach zależy on wyłącznie od wiedzy specjalistycznej pojedynczego operatora / serwisu lub odnosi się do techników [2,3,4,5]. Jedną z głównych przeszkód we wprowadzaniu zwalidowanych środków w warunkach klinicznych jest możliwość włączenia ich do dobrze ugruntowanych praktyk. Coraz częściej specjaliści w dziedzinie rehabilitacji są proszeni o stosowanie zwalidowanych narzędzi na każdym etapie procesu świadczenia usług [6], od identyfikacji i wyboru urządzenia do oceny wyników interwencji, w szczególności gdy ocena PMD dotyczy osoby z zaburzeniami motorycznymi i poznawczymi.

Uważamy, że należy ponownie rozważyć te kwestie i poświęcić czas i zasoby na proces oceny, ponieważ liczba osób niepełnosprawnych korzystających z wózków stale rośnie, a wózek stał się stopniowo coraz bardziej akceptowanym rozwiązaniem [2,6,7]. Co więcej, użytkownicy, którzy często nie są zadowoleni ze swoich urządzeń wspomagających poruszanie się i ich usług [8, 9], przypominają nam również, że aby zapewnić odpowiednią usługę, niezbędny jest proces skoncentrowany na zasobach, działaniach i pragnieniach osoby niepełnosprawnej [10].

Aby dążyć do najlepszego "dopasowania" między osobą a PMD, konieczne jest uwzględnienie kilku czynników związanych zarówno z osobą niepełnosprawną, jak i jej kontekstem: wśród czynników osobistych z pewnością ważną rolę odgrywają aspekty poznawcze, które często stawiają klinicystów w decydującym kryzysie [10, 11].

Celem tego systematycznego przeglądu było podsumowanie i przeanalizowanie badań dotyczących oceny mobilności siłowej u osób z zaburzeniami poznawczymi i motorycznymi, badając strategie i środki.

Pobierz ten artykuł w wersji PDF do druku

Clinical Support Information Citations

Trioschi D.1,2,3, Paolini C.2,4, Agusto R. 2,5

 • 1. Sunrise Medical – Italian Team – Education in Motion Team
 • 2. Occupational Therapy Course at University of Modena and Reggio Emilia, Italy
 • 3. Occupational Therapy Course at University “Cattolica Sacro Cuore”, Claudiana - Bolzano, Italy
 • 4. Nursing home “Casa Famiglia Mattioli Garavini Onlus”– Reggio Emilia, Italy
 • 5. Azienda USL di Parma

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dozwolona jest konsultacja do użytku prywatnego, do powielania treści wymagana jest autoryzacja autorów.

Kontakt: devis.trioschi@sunrisemedical.it

 

Warto wspomnieć o tej publikacji:

Trioschi D., Paolini C., Agusto R. (2019), “POWERED MOBILITY DEVICES ASSESSMENT AND COGNITIVE IMPAIRMENT: A SYSTEMATIC REVIEW OF STRATEGIES ASSESSMENT AND MEASURES”. In ESS conference proceedings 2018, Dublin; EIM -Education In Motion, Sunrise Medical, December 2019

 

Odnośniki

 • 1. Hardy P. Powered wheelchair mobility: an occupational performance evaluation perspective. Aust Occup Ther J 2004; 51: 34–42.
 • 2. Spagnolin G. Mobilità e postura in carrozzina nella disabilità dell’adulto. Atti del convegno L’ausilio nel progetto riabilitativo della persona disabile. Abano Terme. 2008 Nov 5-7; 30-31
 • 3. Trioschi, D, Desideri, L., Agusto, R., et al. (2014). Proposta di programma di valutazione e training delle abilità di guida per ausili elettronici per lo spostamento. [A proposal for a Programme for power mobility devices (PMD) selection and driving skills training]. Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa, 28(1), Suppl. 2, p.12.
 • 4. Trioschi D, Bizzarri M, Agusto R, Desideri L e e. Al., Attività e partecipazione con ausili elettronici per la mobilità: quali strumenti? Dati preliminari perla validazione della WHOM-I (Wheelchair Outcome Measure - Italian Version), GITO (Giornale Italiano di Terapia Occupazionale), pp. 74-81, Maggio 2016.
 • 5. Trioschi D, Carrozzina elettronica: controllo ambientale e accesso ai dispositivi informatici. Il Fisioterapista, Edi-Ermes, pp. 6:71-5, nov-dic 2015.
 • 6. Steel EJ, de Witte LP. Advances in European Assistive Technology service delivery and recommendations for further improvement.Technology and Disability, 2011;23:131-138.
 • 7. Russell JN, Hendershot GE, Le Clere F, Howie LJ, Adler M. Trends and differential use of assistive devices. United States. Advace data from Vital and Health Statistics of the CENTERS FOR DISEASE CONTROLAND PREVENTION/National Center for Health Statistics (292). 1997 13 nov
 • 8. Ganesh S, Hayter A, Kim J et al. Wheelchair use by veterans newly prescribed a manual wheelchair. Arch Phys Med Rehabil. 2007 Apr; 88 (4):434-9
 • 9. Mortenson WB, Miller WC. The Wheelchair Procurement Process: Perspectives of Clients and Prescribers. Can J Occup Ther. 2008 Jun; 75(3):167–175
 • 10. Mortenson WB, Miller WC, Mille-Pogar J. Measuring wheelchair intervention outcomes: development of the wheelchair outcome measure. Disability & Rehabilitation: Assistive Technology, 2007; 2:275-85
 • 11. B. Cullen, B. O'Neill e J. Evans, «Neuropsychological predictors of powered wheelchair use: a prospective follow-up study.,» Clin Rehabil., vol. Sep, n. n. 22(9), pp. pp. 836-46, 2008.
 • 12. D. Tefft, P. Guerette e J. Furumasu, «Cognitive predictors of young children's readiness for powered mobility.,» Dev Med Child Neurol, vol. Oct, n. 41(10), pp. 665-70, 1999 .
 • 13. M. Bottos, C. Bolcati, L. Sciuto, C. Ruggeri e A. Feliciangeli, «Powered wheelchairs and independence in young children with tetraplegia.,,» Dev Med Child Neurol., vol. vol. Nov, n. 43(11), pp. 769-77, 2001.
 • 14. B. Cullen, B. O'Neill e J. Evans, «Neuropsychological predictors of powered wheelchair use: a prospective follow-up study.,» Clin Rehabil., vol. Sep, n. 22(9), pp. 836-46, 2008.
 • 15. L. Nilsson, M. Eklund e P. Nyberg, « Driving to Learn in a powered wheelchair: inter-rater reliability of a tool for assessment of joystick-use.,» Aust Occup Ther J. , vol. Dec, n. 58(6), pp. 447-54, 2011.
 • 16. L. Nilsson, M. Eklund, P. Nyberg e H. Thulesius, «Driving to learn in a powered wheelchair: the process of learning joystick use in people with profound cognitive disabilities.,» Am J Occup Ther. , Vol. %1 di %2Nov-Dec, n. ;65(6), pp. 652-60 , 2011.
 • 17. L. Nilsson e P. Nyberg, « Driving to learn: a new concept for training children with profound cognitive disabilities in a powered wheelchair.;,» Am J Occup Ther. , Vol. %1 di %2 Mar-Apr, n. 57(2), pp. 229-33, 2003.
 • 18. Mountain, R. Kirby, G. Eskes, C. Smith, H. Duncan, D. MacLeod e K. Thompson, «Ability of people with stroke to learn powered wheelchair skills: a pilot study.,» Arch Phys Med Rehabil. , vol. Apr, n. n. 91(4), pp. pp. 596-601, 2010.
 • 19. D. University, «Wheelchair Skills Program,» [Online]. Available: http://www.wheelchairskillsprogram.ca/eng/index.php
 • 20. Desideri L, Trioschi D, Agusto R, Bizzarri M, Spagnolin G, et al. (2016). The Provision of Powered Mobility Devices in Italy:Linking Process with Outcomes. Technologies 2016; 4(3), 31
 • 21. Trioschi D, Paolini C, (2017). Ausili elettronici per la mobilità e deficit cognitivi: quali evidenze e quali strumenti?. Tecnologie Riabilitative; rivista n° 15, maggio 2017; 56-60

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.