Temblak Access

Dla łatwiejszego dostępu do toalety, z poliestru, w rozmiarze średnim, poziom
niezależności: 2 i 3.

Kontakt
Temblak Access
Wymiary
Całkowita szerokość:740 mm
Całkowita długość:850 mm
Dane Techniczne/Waga
Maksymalna waga użytkownika:175 kg

Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Ponadto, nie wszystkie oferowane funkcje i opcje są kompatybilne z wybraną konfiguracją wózka. W celu skonsultowania zapytań prosimy o kontakt z firmą Sunrise Medical.

Wsparcie

Dokumenty