Firefly Playpak

Portable activity kit

Playpak is a 'portable activity kit' that helps babies and young children develop through play. 

This lightweight bag contains rolls, wedges and supports that stick together in dozens of different ways to let you and your child practice the early positions which form the building blocks for later abilities. 

These components enable your child to achieve different positions including sitting, lying and tummy time. 

Kontakt
Firefly Playpak by Leckey
Wymiary
Waga

Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Ponadto, nie wszystkie oferowane funkcje i opcje są kompatybilne z wybraną konfiguracją wózka. W celu skonsultowania zapytań prosimy o kontakt z firmą Sunrise Medical.

Wsparcie

Dokumenty