Home / Blog / Listopad 2023 / Zawieszenie amortyzowane wózka z napędem elektrycznym

Zawieszenie amortyzowane wózka z napędem elektrycznym

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

Co przychodzi na myśl, gdy myślimy o wydajności wózka inwalidzkiego? Prędkość, elektronika, promień skrętu, żywotność baterii, elementy pozycjonujące i funkcje elektryczne siedziska mogą być brane pod uwagę, a wszystkie te funkcje są świetne. Wózek inwalidzki może jednak nie działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli nie weźmie się pod uwagę amortyzacji zawieszenia. Czym jest zawieszenie? Przyjrzyjmy się zawieszeniu samochodu jako dobremu porównaniu. Zawieszenie to system elementów pochłaniających wstrząsy, które pomagają zapewnić płynną i bezpieczną jazdę poprzez pochłanianie energii z różnych wybojów drogowych i innych uderzeń kinetycznych (Hawley, 2021). Brzmi jak coś ważnego dla osoby, która korzysta z wózka inwalidzkiego, prawda?

Przegląd badań naukowych

Edukatorzy kliniczni Sunrise Medical niedawno zakończyli poszukiwania dotyczące wpływu zawieszenia wózka inwalidzkiego na zdrowie i jakość życia użytkownika. Liczba dostępnych badań jest nadal ograniczona. Według Candiotti i in. wiemy, że użytkownicy wózków inwalidzkich są narażeni na wibracje całego ciała, zwłaszcza podczas jazdy po chodnikach i na obszarach miejskich, ale badania dotyczące jazdy podczas codziennych czynności są ograniczone (Candiotti i in., 2022).

DiGiovine i in. przeprowadzili jakościową grupę fokusową dotyczącą wpływu wibracji całego ciała na mobilność na wózku inwalidzkim, w tym osób niepełnosprawnych, które korzystają z wózka inwalidzkiego i specjalistów rehabilitacji, którzy mają doświadczenie w świadczeniu usług siedzenia i mobilności (DiGiovine i in., 2015).

 • Stwierdzono, że wibracje, wstrząsy (pojedyncze i powtarzające się) oraz ruch mają znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia osób korzystających z wózka inwalidzkiego.
 • Specjaliści ds. rehabilitacji zidentyfikowali osoby korzystające z wózka inwalidzkiego, na które najczęściej wpływają wibracje, wstrząsy i ruch: SMA, MD, MS, ALS, SCI, CP, rozszczep kręgosłupa, udar, amputacje kończyn dolnych, ataksja Friedreicha i uraz mózgu. Klinicyści zidentyfikowali również osoby starzejące się z niepełnosprawnością lub mieszkające na wsi, a niezależnie od diagnozy, osoby z odruchem zaskoczenia, spastycznością i hiper / hipotonicznością są bardzo dotknięte.
 • Obie grupy zidentyfikowały również negatywne skutki wibracji całego ciała, wstrząsów i ruchu, w tym zwiększony ból, dyskomfort, zmęczenie i lęk.
 • Użytkownicy w grupie fokusowej mieli obawy związane ze wzrostem drętwienia i skurczów. Pokonywanie progów, cegieł, wybojów, kostki brukowej, tarasów i krawężników to tylko niektóre z powierzchni, które wywoływały powyższe objawy (DiGiovine i in., 2015).

Mohamed i współpracownicy przeanalizowali wpływ wibracji całego ciała na zdrowie użytkownika wózka inwalidzkiego, komfort i prawdopodobieństwo odczuwania wibracji. Wyniki wykazały potencjalne zagrożenia dla zdrowia użytkowników wynikające z długotrwałej jazdy wózkiem inwalidzkim na terenach takich jak betonowe płytki i kostka brukowa. Ostatecznie Mohamed i in. zalecają nieużywanie wózka inwalidzkiego do dojazdów do pracy i stwierdzili, że tendencja do zwiększonego ryzyka wibracji całego ciała u lekkich użytkowników w porównaniu z ciężkimi użytkownikami, którzy mogą tłumić niskie wibracje.

Standardy międzynarodowe

Chociaż istnieje niewiele badań bezpośrednio odnoszących się do wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym i wpływu wibracji na ludzkie ciało, znaleźliśmy normę Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 2631.1. Norma ta określa dopuszczalny zakres częstotliwości dla wibracji całego ciała oraz potencjalny wpływ wibracji na zdrowie i komfort, a także na percepcję i występowanie choroby lokomocyjnej. Ponadto dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Occupational Safety and Health Administration, 2002) określa minimalne wymagania dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającymi lub mogącymi wynikać z narażenia na wibracje mechaniczne w ciągu 8-godzinnego dnia pracy.

 • Zidentyfikowali oni szkodliwe zagrożenia związane z wibracjami dłoń-ramię, w tym zaburzenia naczyniowe, kostne lub stawowe, neurologiczne lub mięśniowe.
 • Osoby narażone na "wibracje całego ciała" są narażone na zwiększone ryzyko chorób dolnej części pleców i urazów kręgosłupa (OSHA, 2002).

Należy zauważyć, że europejscy pracownicy byli ściśle monitorowani i wprowadzono modyfikacje w celu zmniejszenia ryzyka związanego z wibracjami dla pracowników w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Często osoby, które korzystają z wózków inwalidzkich do poruszania się, przebywają na nich znacznie dłużej. Należy również wziąć pod uwagę, że wytyczne te prawdopodobnie dotyczą zdrowszych osób w miejscu pracy. Należy wziąć pod uwagę prawdopodobny zwiększony wpływ na i tak już zagrożone systemy zdrowotne osób korzystających z wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.

Uwagi dotyczące projektowania zawieszenia przez producentów

Dodatkowo interesujące jest to, w jaki sposób producenci uzyskują zawieszenie w swoich wózkach inwalidzkich. W wydaniu eBooka Mobility Management z maja 2023 r. omówiono, w jaki sposób finansowanie wpływa na projektowanie wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Patrząc na zawieszenie i elektryczne wózki inwalidzkie, należy wiedzieć, że:

 • Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym z grupy 2 nie muszą mieć zawieszenia, ale wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym z grupy 3 są wymagane.
 • Medicare nie bierze pod uwagę potrzeb poza domem przy finansowaniu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.
 • CMS nie zabrania używania tych wózków inwalidzkich poza domem.

Chociaż finansowanie opiera się na użytkowaniu w pomieszczeniach, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wyzwań związanych z projektowaniem wysokiej jakości wózka inwalidzkiego, który spełni potrzeby użytkownika i pozwoli mu uczestniczyć w czynnościach, których potrzebuje i chce wykonywać, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Zawieszenie wózków inwalidzkich QUICKIE

Firma QUICKIE wprowadziła kilka ulepszeń w dążeniu do zapewnienia najlepszych wrażeń z jazdy. Dan Critchfield, jeden z naszych edukatorów technicznych, podkreślił kilka kluczowych punktów dotyczących zawieszenia wózka inwalidzkiego QUICKIE:

 • QUICKIE Q300 M MiniQ500 M, i Q700 M to prawdziwe wózki elektryczne z napędem na środkowe koła. Rozkład ciężaru wynosi 60% na kołach napędowych, 20% na przednich kółkach i 20% na tylnych kółkach. Zaletą prawdziwie środkowego napędu jest ciaśniejszy promień skrętu i bardziej intuicyjna jazda, ponieważ głowa kierowcy znajduje się w środku okręgu skrętu wózka. Inni producenci ustawiają koło napędowe przed prawdziwym środkowym położeniem, co zapewnia większe wrażenia z jazdy na przednich kołach.
 • Ponieważ wózki QUICKIE są naprawdę napędzane na środkowe koła, koło napędowe tworzy rodzaj efektu teeter-totter. Aby osiągnąć maksymalną stabilność, przednie i tylne ramiona kółek musiałyby być całkowicie sztywne. Spowodowałoby to jednak, że koła napędowe straciłyby przyczepność na nierównym terenie. Jeśli przednie i tylne ramiona kółek będą poruszać się w górę, zjawisko wysokiego centrowania zostanie wyeliminowane, ale wtedy wózek będzie chciał pochylić się do przodu podczas zwalniania lub zjeżdżania ze zbocza.
 • Aby stworzyć zawieszenie, które jest zarówno stabilne na zboczach, jak i zdolne do jazdy po nierównym terenie, zawieszenie musi regulować się automatycznie. Nazywa się to "aktywnym zawieszeniem".
 • Zawieszenie Q300 M Mini i Q500 M wykorzystuje prostą rolkę cierną, aby zapewnić sztywniejsze zawieszenie na płaskich lub opadających zboczach. Gdy wózek napotka nierówną powierzchnię, zawieszenie rozluźnia się, aby zapewnić maksymalną przyczepność. Aktywnie dostosowuje się do warunków jazdy.
 • Zawieszenie ProGrip w modelu Q700 M wykorzystuje progresywną sprężynę tłumiącą. Zawieszenie to jest w stanie "wyczuć", kiedy wóżek szybko zwalnia (np. szybko się zatrzymuje lub zjeżdża ze zbocza) i zapewnia sztywniejsze zawieszenie, które wspiera wóżek, zapewniając wyjątkową stabilność. Gdy wózek napotyka nierówną powierzchnię (np. małe wyboje/pęknięcia), zawieszenie jest bardziej elastyczne, aby zapewnić maksymalną przyczepność i bardziej miękkie, wygodniejsze wrażenia z jazdy.

Co powinieneś wiedzieć jako terapeuta/dostawca?

Terapeuci oceniający wózki elektryczne wraz z dostawcą i użytkownikiem muszą wziąć pod uwagę zawieszenie. Muszą wiedzieć, jak prowadzenie wózka inwalidzkiego przez dłuższy czas i po zróżnicowanym terenie może mieć wpływ na tolerancję, pozycję, zdrowie i bezpieczeństwo danej osoby. Podczas badań grupa pracowników służby zdrowia, w tym Choi, Davies, Sommerfeld i McAlpine (2021), zrozumiała ich wpływ i stworzyła stronę internetową poświęconą wibracjom wózków inwalidzkich oraz ich wpływowi na zdrowie i codzienne funkcjonowanie użytkowników: wheelchairvibration.wordpress.com.

Nie zapomnij przeszkolić pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, aby mogli przepisać odpowiedni wózek inwalidzki, aby zoptymalizować stan zdrowia i zapobiec dalszym powikłaniom. W artykule „Przewodnik lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczący recept na wózek inwalidzki dla osób z urazem rdzenia kręgowego” Michael i in. uwzględniono wskaźniki zawieszenia, w tym: spastyczność (umiarkowaną do ciężkiej), konieczność opuszczenia domu i przemierzania trudnego terenu/odległości/klimatu w celu wykonania mADL, ból szyi i/lub pleców, a także nadmierne zmęczenie mięśni u osoby, która dużo podróżuje wózkiem elektrycznym (Michael i in., 2020). Dostawcy odnoszą również korzyści z edukacji na temat konsekwencji nieprawidłowego dopasowania wózka inwalidzkiego, dzięki czemu można wypisać odpowiednie skierowanie do specjalisty ds. siedziska, aby uzyskać optymalne wyniki dla użytkownika.

Terapeuci i dostawcy powinni także zdawać sobie sprawę z różnych typów układów zawieszenia stosowanych w wózkach inwalidzkich z napędem elektrycznym grupy 3 i 4 różnych producentów, edukować użytkowników i brać to wszystko pod uwagę podczas formułowania ostatecznych zaleceń z użytkownikiem.

Clinical Support Information Citations

Odniesienia

 1. Candiotti, J., Neti, A., Sivakanthan, S., & Cooper, R. (2022). Analysis of Whole-Body Vibration Using Electric Powered Wheelchairs on Surface Transitions. Vibration, 5(1), 98-109. https://doi.org/10.3390/vibration5010006
 2. Choi, C., Gairns, R., McAlpine, Z. (2021). Risks of whole-body vibration for power wheelchair users. Proceedings from Ontario Society of Occupational Therapists
 3. DiGiovine, C.P., Darragh, A.R., Berner, T.F., & Duncan, T. (2015). The effect of whole body vibration on power wheelchair mobility: A focus group. RESNA Conference Proceedings 2015 The Effect of Whole body vibration on Power wheelchair mobility: a focus group (resna.org)
 4. Hawley, D. (2021). What is Suspension in a Car? What Is the Suspension in a Car? (jdpower.com)
 5. ISO (1997). Mechanical Vibration and Shock. Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration - Part 1: General Requirements," International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Standard No. ISO 2631-1:1997 ISO 2631-1:1997(en), Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements
 6. Michael, E., Sytsma, T., & Cowan, R. E. (2020). A primary care provider's guide to wheelchair prescription for persons with spinal cord injury. Topics in spinal cord injury rehabilitation, 26(2), 100-107. https://doi.org/10.46292/sci2602-100 https://wheelchairvibration.wordpress.com/
 7. Mohamed, Sirlantzis, K., Howells, G., & Dib, J. (2022). Investigation of Vibration and User Comfort for Powered Wheelchairs. IEEE Sensors Letters, 6(2), 1-4. https://doi.org/10.1109/LSENS.2022.3147740
 8. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Europa. (n.d.) Directive 2002/44/EC-vibration. European Agency for Safety Health at workDirective 2002/44/EC - vibration | Safety and health at work EU-OSCHA (europa.eu)
 9. Watanabe, L. (2023). Inside/Out? What happens when "inside-the-home" power chair funding collides with real-world usage? MobilityManagementMay2023eBook.pdf (1105media.com)

Karla Sonderland

Karla Sonderland ukończyła studia magisterskie z zakresu terapii zajęciowej na University of Mary w Północnej Dakocie. Ma 20-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Wnosi do zespołu swoją wiedzę i zrozumienie w zakresie zapewniania całodobowej opieki osobom z wieloma opiekunami, a także pomagania osobom w przejściu do alternatywnych warunków życia z optymalną technologią wspomagającą, aby zapewnić im bezpieczeństwo i uczestnictwo. Karla mieszka z mężem i trójką dzieci w stanie Iowa i zarządza programem Midwest Clinical Education.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.