Home / Resources / Czerwiec 2020 / Wybór materiałów na poduszki

Wybór materiałów na poduszki

Udostepnij:

Take it offline!

This Education in Motion resource is also available as a printable PDF.

Pobierz PDF

POBIERZ TABELĘ Z WYBOREM MATEIRAŁÓW NA PODUSZKI

Chociaż poduszki mogą wyglądać podobnie z zewnątrz, materiały użyte wewnątrz mogą mieć znaczący wpływ na ich działanie. Zrozumienie, jak działają materiały, poprawi zdolność lekarza do wyboru poduszki w oparciu o cele użytkownika. W tym artykule opisano materiały, ich zalety i względy kliniczne przy wyborze najbardziej odpowiedniej poduszki do wózka.

Pianka

Pianka to materiał, który powstaje w wyniku uwięzienia pęcherzyków gazu. Może mieć różną gęstość, twardość i wagę. W zależności od jednorodności komórek, będą one mniej lub bardziej sztywne.

Pianka o zamkniętych komórkach ma jednolitą strukturę komórkową, która zapewnia sztywność. Pianka o otwartych komórkach jest bardziej miękka ze względu na mniej jednolitą strukturę komórek.

Waga pianki zależy od jej masy, a nie od twardości czy gęstości. Dlatego też sztywna pianka może być lekka, podczas gdy bardziej miękka pianka może być cięższa.

Pianka z pamięcią kształtu (wiskoelastyczna) ma zwiększoną lepkość i gęstość, co pozwala jej powoli powracać do swojego kształtu po ściśnięciu.

Foam icon

Korzyści kliniczne

 • Niedroga i lekka
 • Niskie koszty utrzymania
 • Dobrze pochłania obciążenia udarowe
 • Twarda pianka może zapewnić równą podstawę wsparcia
 • Miękka pianka może być używana dla wygody
 • Wiskoelastyczna pianka z pamięcią ma właściwości tłumienia drgań
 • Różne gęstości można łączyć w celu zmniejszenia nacisku, przenosząc obciążenie z miejsc o wysokim ryzyku na obszary o niższym ryzyku.

Dodatkowe rozważania

 • Kompresuje się z upływem czasu
 • Trudna do czyszczenia i pochłaniająca wilgoć
 • Może powodować naprężenie tkanki w zależności od miękkości pianki
 • Może powodować powstawanie sił ścinających na tkance w zależności od konstrukcji pianki
 • Może zatrzymywać ciepło w gorącym klimacie i twardnieć w zimnym klimacie
 • Pianka z pamięcią kształtu może zatrzymywać więcej ciepła niż standardowa pianka i z czasem staje się bardziej ściśnięta, z mniejszym powrotem.
 • Z czasem może zwiększać nacisk na wyrostki kostne.

Elastomer

Elastomer to polimer wytworzony przez człowieka o różnym stopniu lepkosprężystości.

W poduszkach do wózków elastomer jest często strukturą polimerową podobną do matrycy.

Zanurzenie zależy od miękkości elastomeru. Elastomer ma większą trwałość niż pianka.

Elastomer icon

Korzyści kliniczne

 • Łatwy do czyszczenia
 • Pozwala na pewną kompresję
 • Zanurzenie zależy od sztywności elastomeru
 • Może być lekki w zależności od konstrukcji (np. struktura plastra miodu)
 • Konstrukcja może umożliwiać przepływ powietrza, co może poprawić mikroklimat
 • Posiada właściwości redukujące ścinanie dzięki wyższej lepkosprężystości

Uwagi dodatkowe

 • Ograniczona wyporność
 • Mniej immersyjne niż pianki lub płyny o niższej gęstości
 • Trudniejsze do dostosowania w terenie w odpowiedzi na konkretne potrzeby postawy

Żel

Żel to stały, galaretowaty materiał, który może mieć właściwości od miękkich i słabych do twardych i wytrzymałych.

Chociaż jest to głównie ciecz, zachowuje się jak ciało stałe. Dlatego ma pewną lepkość, ale nie pozwala na całkowite zanurzenie.

Żel zachowuje swój kształt nawet po otwarciu lub przecięciu.

Gel icon

Korzyści kliniczne

 • Pewien ruch i lepkość
 • Często łatwe do cięcia, modyfikowania i umieszczania w małych miejscach
 • Może oferować dobrą kontrolę tarcia/ścinania
 • Łatwy do czyszczenia

Uwagi dodatkowe

 • Ciężki
 • Wrażliwy na temperaturę
 • Zatrzymuje ciepło, ale początkowo może być zimny w dotyku
 • Ograniczona wyporność, mniejsze zanurzenie niż w przypadku cieczy, powietrza lub większości pianek stosowanych w poduszkach

JAY® Flow Fluid

JAY Flow Fluid jest płynem nienewtonowskim. Płyn nienewtonowski pozostaje w stanie półstałym lub wysoce lepkim.

W płynie nienewtonowskim lepkość zmienia się pod wpływem siły na bardziej płynną lub bardziej stałą.

Chociaż ciecz nienewtonowska może przyjmować kształt bez pojemnika, będzie ona płynąć pod wpływem ciśnienia. Dlatego musi być zamknięty, gdy jest używany w poduszce.

Jay Fluid icon

Korzyści kliniczne

 • Dobry rozkład nacisku
 • Dopasowuje się do ciała
 • Waży mniej niż żel
 • Porusza się wraz z ciałem
 • Może pomóc kontrolować ścinanie
 • Nie reaguje na obciążenie siłą przeciwną do pianki, dzięki czemu jest wyjątkowo dobra do pielęgnacji uciskowej
 • Zapewnia dobre zanurzenie, jednocześnie tworząc duży obszar kontaktu z powierzchnią do rozprowadzenia

UWagi dodatkowe

 • Cięższy niż pianka lub powietrze
 • Wymaga pewnej konserwacji
 • Może wymagać redystrybucji po użyciu z powodu migracji pod wpływem ciśnienia

Powietrze

Powietrze jest płynem newtonowskim. Płyn newtonowski utrzymuje swoją lepkość niezależnie od naprężeń. Płyn newtonowski zmienia swoją lepkość tylko w odpowiedzi na temperaturę.

Jeśli ciecz newtonowska zostanie poddana naprężeniu, zachowa tę samą grubość (lepkość), ale jeśli ją podgrzejesz lub schłodzisz, może stać się bardziej płynna lub bardziej stała.

Płyny newtonowskie, takie jak powietrze lub woda, nie mogą utrzymać kształtu bez pojemnika. Jeśli jednak pojemnik zostanie otwarty, płyn rozleje się i zostanie uwolniony, negując tym samym jego skuteczność.

Air icon

Korzyści kliniczne

 • Lekkość
 • Porusza się wraz z ciałem
 • Łatwe do czyszczenia
 • Rozkład nacisku
 • Może być używana jako cała poduszka lub na piankowej podstawie zapewniającej stabilność
 • Zapewnia dobre zanurzenie, jednocześnie tworząc duży obszar kontaktu z powierzchnią do rozprowadzenia

Uwagi dodatkowe

 • Zmniejszona stabilność, szczególnie w przypadku poduszki powietrznej
 • Ryzyko przebicia
 • Częsta konserwacja w celu zapewnienia prawidłowego napompowania
 • Wrażliwa na zmiany ciśnienia, np. podczas podróży samolotem

 

POBIERZ TABELĘ Z WYBOREM MATEIRAŁÓW NA PODUSZKI

Clinical Support Information Citations

 1. Polyurethane Foam Association. (1991, rev 2016). Flexible polyurethane foam: A primer. In Touch, 1(1), 1-7. Retrieved from: https://www.pfa.org/wp-content/uploads/2019/02/IntouchV1.1a.pdf
 2. Sherman, S. (2011, November). Skin Protection and Cushion Materials. Retrieved from: http://www.sunrisemedical.ca/dealer-clinician-tools/education-in-motion/clinical-corner/november-2011/skin-protection-and-cushion-materials
 3. Watanabe, L. (2017, September). Immersion, envelopment and off-loading. Mobility Management. Retrieved from: https://mobilitymgmt.com/Articles/2017/09/01/Seating-Strategies.aspx

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I DOKUMENTY, DO KTÓRYCH SIĘ NA NIEJ ODWOŁUJE) NIE ZAPEWNIAJĄ PORAD MEDYCZNYCH. Sunrise Medical (US) LLC („Sunrise”) nie świadczy usług lekarskich. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (i dokumenty, do których się w niej odwołuje), w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i opisy, służą wyłącznie celom informacyjnym i powinny być wykorzystywane jako ogólne źródło informacji dla klinicystów i dostawców w celu wykorzystania umiejętności rozumowania klinicznego w celu określenia optymalnych rozwiązań w zakresie siedzenia i mobilności dla poszczególnych pacjentów. Żaden materiał na tej stronie internetowej (ani żaden dokument, do którego się tu odwołuje) nie jest przeznaczony do wykorzystania (ani substytutu) profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie lekceważ swojego profesjonalnego szkolenia medycznego podczas udzielania porad medycznych lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś na tej stronie (lub jakimkolwiek dokumencie, do którego się tu odwołujesz). Klinicyści powinni dokładnie przejrzeć ten (i wszelkie inne materiały) i potwierdzić zawarte w nim informacje z innymi źródłami. Poleganie na tej stronie internetowej (i informacjach w niej zawartych) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.